Депресия

„Депресията е като дама в черно. Ако е дошла, не я гонете, а я поканете на масата като гост и чуйте това, което тя възнамерява да ви каже.“
Карл Густав Юнг

Ако се чувствате подтиснати, тъжни и уморени, може да решите, че страдате от депресия, но всъщност депресията не е просто понижено настроение и вялост. Тя е сериозно емоционално разстройство, което представлява комбинация от тъга, страх, вина, гняв, срам, отчаяние, безнадеждност. В последните години броят на хората, които са преживели депресивен епизод значително нараства. Страдащият от депресивно състояние не разбира веднага, че попада в капана на депресията. Бавно и постепенно на фона на подтиснато настроение и апатия се променя начина му на мислене. А именно: възприятията за заобикалящия свят и онова, което се случва в него стават негативни, всичко е лошо. Самооценката се променя и също става негативна – аз съм лош и виновен. Отношението към бъдещето става негативно, т.е. всичко ще бъде все по-лошо.

Онова, което следва е отказ от всякакви желания, както и опити да бъде постигнато каквото и да е, загуба на интереси и физически сили, с които да се изпълняват каквито и да е действия. Всичко, което по-рано е предизвиквало удоволствие, сега буди плашещо безразличие. Депресивната триада се проявява в качествени промени на:

  • емоционално ниво – преживяване на мъка, печал и тъга, усещане за безизходица, чувство за малоценност, прекомерно чувство за вина, безразличие към обкръжаващите и липса на желание за живот;
  • интелектуално ниво – затормозяване на когнитивните процеси: повърхностно възприятие, инертно, забавено и мрачно по съдържание мислене, обедняване на въображението, отслабване на паметта и вниманието, трудности при вземане на решения;
  • ниво воля – силно ограничаване на подбудите и спонтанното желание за извършване на различни дейности – снижена активност, усещане за постоянна умора.