Разстройства на психическото развитие

Разстройства на психическото развитие

Разстройствата на психическото развитие могат да бъдат наречени невропсихологични разстройства. Те се проявяват в различни състояния, чиято неврологична основа предопределя трудности или невъзможност да бъдат придобити, съхранени и приложени...

Прочетете повече
Зависимости

Зависимости

Всяка форма на зависимо поведение се явява проблем не само за онази личност, която е развила зависимост, но и за всички близки около нея. Страдат отношенията между тях. Натрупва се неудовлетворение, обида и недоверие. Най-характерното в...

Прочетете повече
Конфликтни взаимоотношения

Конфликтни взаимоотношения

Всеки човек през живота си влиза в множество емоционални взаимоотношения с другите хора. Колкото по-значим е този, с когото са установени отношения, толкова по-силна е изпитваната емоция. Качеството и спецификата на отношенията, които хората...

Прочетете повече
Хранителни разстройства

Хранителни разстройства

Основните хранителни разстройства (анорексия нервоза, булимия нервоза, склонността към преяждане, както и прекаленото фиксиране и грижа за здравословно хранене и начина, по който изглежда тялото – орторексия) се срещат много по-често сред жените...

Прочетете повече
Психосоматика

Психосоматика

Терминът психосоматика съдържа в себе си две гръцки думи: psyche — „душа“ и soma — „тяло“, което много точно отразява същността на тези заболявания като форма на защитна реакция на човешкия организъм към определени...

Прочетете повече