Психологически тестове

Психологическите тестове, които използвам за оценка и становище, са създадени или адаптирани от ОС България. ОС България е първият и до момента единствен издател на психологически тестове за страната, член на Европейската група на издадетелите на...

Прочетете повече

Юридически консултации и медиаторски услуги

В ежедневните взаимоотношения на всеки човек биха могли да възникнат конфликти и спорове от всякакво естество. В такъв момент е важно да съществува възможността за консултация с опитен юрист, който да подпомогне постигането на приемливо и...

Прочетете повече

Психологично консултиране он-лайн

Не са редки случаите, в които клиент разбира, че се нуждае от психологическа помощ, но по свои обективни причини и обстоятелства, няма възможност да общува лично с избрания от него психолог. Съвременните технологии направиха възможни...

Прочетете повече

Психологическа диагностика. Становища пред ТЕЛК

Диагностика в превод от гръцки език означава „разпознаване“. Т.е. чрез професионални стандартизирани психологически методики биват отчетени индивидуално-психологическите особености на личността. Психологическата диагностика, която бих могла да ви...

Прочетете повече

Автогенен тренинг

В основата си автогенният тренинг е форма на самовнушение. Той води до разтоварване и психично отпускане. Съдържа в себе си комплекс от упражнения, с помощта на които се предизвикват телесни усещания (за топлина и тежест). Усещанията за топлина...

Прочетете повече

Фамилна терапия и семейно консултиране

Фамилната терапия предполага взаимодействие с повече от един клиент и е насочена към междуличностните взаимоотношения. Основни характеристики на семейството са неговите: функции, структура и динамика и съответно най-значимите проблеми, с които би...

Прочетете повече

Хипноза и Хипнотерапия

Хипнозата е състояние на контролиран транс. Това е ментален феномен, присъщ на всеки от нас. Да навлезеш в транс означава да излезеш от границите на нормалното възприятие и да преминеш отвъд законите на познатия ни свят. Трансът е неразделна част...

Прочетете повече

Консултиране и психотерапия на деца и юноши

Работата на психолога с деца и юноши се различава от тази с възрастни. Това е така, защото от една страна за кратък период от време децата се променят много (психично и физически). Интензивното развитие в детска възраст предполага, че връщането...

Прочетете повече

Индивидуално психологично консултиране и психотерапия

Психотерапията като цяло цели постигането на промяна и подобряване качеството на живот на клиента. Това предполага да е налице осъзнаване на проблем или ограничение и желание за ефективна работа по преодоляването му. В зависимост от заявката, с...

Прочетете повече