Обсесии и компулсии. Натрапливи мисли и действия

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) е значително често разпространено, хронично, силно ограничаващо и затормозяващо страдащите от него. Името му е комбинация от латинските термини obsessio – обсада, блокада и compulsio – принуда, които разкриват спецификата и начина, по който се проявява.

Обсесивно-компулсивното разстройство се характеризира с натрапливи мисли или изображения, които довеждат до увеличаване на тревожността, както и от повтарящи се действия или комплекс от действия – ритуали, които да доведат до намаляване на тревожността.

За удобство ще си позволя да направя едно сравнение. Представете си, че сутрин, на път за работа по радиото чувате песен, която ви харесва. Без да се усетите започвате да си я припявате. Вече отдавна сте стигнали, излезли сте от колата и сте започнали работа, а песента непрекъснато е в мисълта ви и ангажира съзнанието ви. Много е възможно в един момент да започнете да усещате принудителния характер и неприятното чувство от невъзможността да се освободите от досадния рефрен. А сега си представете, че вместо песента в съзнанието на човека, страдащ от ОКР нахлува мисълта за това, че може да нарани някого, когото обича или той самият може да умре, защото ще се зарази от смъртоносна болест.
Дори и да не са толкова страшни натрапливите мисли винаги се преживяват като неприятни, чужди и предизвикват тревога. Това от своя страна подтиква към намиране на начин да бъде намалено неприятното чувство, тревогата и страха. Този начин хората с ОКР намират в компулсивните действия или иначе казано – повтарящи се действия, които биват натоварени със силата да неутрализират нежеланите неприятни мисли. Те могат да бъдат своеобразни ритуали, които имат една единствена цел – да се почувства известно облекчение.

Натрапливите мисли се отнасят най-общо към няколко водещи теми:

  • Страх от нараняване, заразяване или смърт на страдащия от ОКР или страх за живота и здравето на неговите близки;
  • Мисли-проверки. Под формата на въпроси, свързани с най-обикновени неща от ежедневието, нахлуват мисли за това, че нещо е останало ненаправено (не е заключена вратата, не е изключена печката или ютията, не е затворен прозореца и т.н.);
  • Контрастни мисли или иначе казано – мисли, които крайно противоречат на морала и убежденията на човека с ОКР. Това могат да бъдат неприлични, перверзни или богохулни мисли;
  • Мисли, свързани със стремеж към постигане на съвършен ред, симетрия и завършеност.

Тези обсесивни мисли провокират съответните повтарящи се действия:

  • Прекомерно почистване и миене на ръце;
  • Постоянни проверки;
  • Ритуали, които да предпазват;
  • Непрекъснато броене;
  • Пренареждане, разместване и подреждане.

Необходимостта всички тези действия са бъдат изпълнявани е съпроводена с усещането за принуда, дори насилие и конфликтно, противоречиво съществува едновременно и желанието за неподчинение и противопоставяне на този импулс.
Хората, които страдат от натрапливи мисли и действия много често изпитват неудобство и дори срам от своето състояние и в известна степен се изолират, опитвайки се да го преодолеят сами. Задача, която е изключително трудна и изтощителна.