Фамилната терапия предполага взаимодействие с повече от един клиент и е насочена към междуличностните взаимоотношения.

Основни характеристики на семейството са неговите: функции, структура и динамика и съответно най-значимите проблеми, с които би могло да се сблъска са проблеми именно в тях.
Функциите са свързани с удовлетворяване на определените потребности на отделните членове на семейството.
Структурата е съставът и броят на хората в едно семейство.

Динамиката е развитието на семейството. То се намира в постоянен процес на промяна. Функциите и структурата на семейството могат да се променят в зависимост от етапа на неговото развитие. При прехода от един стадий към друг, семейството преживява закономерни кризи на развитието. Тогава е необходима промяна, защото възникналите нови потребности вече не могат да бъдат удовлетворени по стария начин, по който семейството е функционирало. В резултат на това често възникват сложни проблеми, които могат да окажат отрицателно влияние върху семейните отношения и да ги застрашат. Нерядко, при криза, семейството се връща към ранни моменти на функциониране (механизъм на „регресия“) или спира своето развитие (механизъм на „фиксация“). Ето защо е толкова голямо значението на преходните периоди от развитието на семейните отношения. Ако чувствате, че взаимоотношенията с най-близките ви хора са в криза и искате да потърсите и намерите начин за нейното преодоляване, обадете ми се. Можем да го направим заедно.

Потърсете ме още сега