В ежедневните взаимоотношения на всеки човек биха могли да възникнат конфликти и спорове от всякакво естество. В такъв момент е важно да съществува възможността за консултация с опитен юрист, който да подпомогне постигането на приемливо и удовлетворяващо разрешение в отстояването на собствените интереси. Това може да се окаже решаващ фактор за всички, които са попаднали в сложната ситуация на спор и конфликт.

Ето защо специално за вас, в желанието си да ви подпомогнем в търсенето на решение, ви предлагаме юридически консултации и медиаторски услуги.

Юридическите консултации, които можете да получите са в широкия спектър на семейното и трудовото право:

  • Административно право: представителство и защита на интересите на юридически и физически лица в съда, държавните органи и учреждения;
  • Правни консултации по гражданско – правни въпроси (финансови, имуществени, неимуществени и др.);
  • Правни становища по всички видове трудово – правни въпроси;
  • Семейно и наследствено право.

А може би се питате дали е възможно да спечелите войната, без да воювате?

Отговорът е ДА!

Предлагаме ви една сравнително нова услуга за извънсъдебно разрешаване на спорове и конфликти чрез

МЕДИАЦИЯ

„И най-лошото споразумение е по-добро, от най-доброто съдебно решение“

 Медиацията е възможност да се намери разрешение на спора чрез постигане на извънсъдебно споразумение. Тя се осъществява с помощта на посредническите услуги на медиатор и е на основата на доброволното съгласие на страните в конфликта да участват, за да постигнат взаимно-приемливо решение, в което да са намерили място и отражение интересите на всички страни в спора. Споровете произтичат от гражданските правоотношения: право на собственост, делби при наследство, семейни, жилищни, трудови, финансови, поземлени, корпоративни правоотношения.

Ние сме тук за ВАС!

Потърсете ни и ще се радваме да ви помогнем да намерите най-доброто решение…
Потърсете ме още сега