Хипнозата е състояние на контролиран транс.
Това е ментален феномен, присъщ на всеки от нас.
Да навлезеш в транс означава да излезеш от границите на нормалното възприятие и да преминеш отвъд законите на познатия ни свят.
Трансът е неразделна част от функционирането на нашата психика и ни дава пряк достъп до недостъпни в нормалното състояние на съзнанието ни феномени.

Иво Величков
Хипнотерапевт

Какво представлява хипнотерапията?

Хипнотерапията или работата в състояние на транс, представлява сбор от техники, които позволяват на хипнотерапевт и клиент се възползват от връзката между ум и тяло с цел да постигнат облекчение на дадено състояние.
По същество, трансът е променено състояние на съзнанието, което е целенасочено постигнато и контролирано от хипнотизатора. Като цяло хипнозата е психофизиологично състояние, което възниква в резултат на пренастройването на работата на мозъка. Отличителна негова черта се явява специфичната избирателност в усвояването на информация, която е различна от тази по време на сън или на бодърстване. По време на хипнотичния транс част от мозъка остава във връзка със заобикалящия свят. Тази връзка се нарича „рапорт“. Явлението „рапорт“ се явява основна предпоставка, подсигуряваща възможност за подобрение чрез внушения по време на сън.

  • Въвеждането в хипноза има своите етапи:
  • Подготвителен;
  • Въвеждане в транс;
  • Терапевтични внушения;
  • Извеждане от хипноза.

Различните хора имат различни възможности да влязат в хипнотичен транс. Почти всички деца между 7 и 14 годишна възраст са лесно поддаващи се на хипноза.
Условно се различават три стадия на хипнотичен сън: лек, среден и дълбок. Терапевтичната ефективност на хипнозата не винаги зависи от дълбочината на съня. В дълбоката фаза внушенията се реализират леко и се задържат значително дълго, но това може да се постигне и в леката фаза на съня. Като цяло между състоянието на бодърстване и хипнотичен транс, съществува цяла гама от различни състояния.

Хипнотерапията може да се използва ефективно за лечение на голям диапазон от здравословни състояния. Чрез нея биха могли да се повлияят дерматологични проблеми, както и стомашно-чревни. Това са зоните, в които много ясно се отбелязват стресовите въздействия. Хипнотерапията е ефективна за преодоляване на наднормено тегло. Внушенията, които се подават на подсъзнанието по време на хипнотичен транс, могат да премахнат психологическите пречки и да укрепят егото, както и да насърчат промените в образа на тялото, метаболизма и зададената телесна маса (теглото, с което човек остава). Хипнотерапията може да облекчи хроничната болка, да намали страничните ефекти от химиотерапия, да облекчи симптомите на автоимунно заболяване и да противодейства на тревожността, неувереността и низката самооценка, нарушенията на съня, депресивни състояния, говорни дефекти, тикове и др. невротични симптоми.

Потърсете ме още сега